X

Ny hantering av
leverantörsfakturor!

Bilfrakt Bothnia AB och Transbothnia AB övergår till elektronisk leverantörsfakturahantering från och med den l november 2012.

Fakturorna skickas i fortsättningen till:

Bilfrakt Bothnia AB
MOTKOD 7365566573034
Box 171
831 22 Östersund

Transbothnia AB
MOTKOD 7365562788876
Box 171
831 22 Östersund

Leverantörsfakturorna skall vara märkta med ett referensnamn (se bifogad referenslista). Om Ni saknar referens, eller är osäkra på vilken referens som skall anges, vänligen kontakta den person som gjort beställningen.

Ladda ner bifogade filer så kan du läsa mer om denna förändring

Leverantör till Bilfrakt.se >>
Leverantör till Transbothnia >>